Печеното кафе минава през специален силоз, за да може да се изчисти от различни примеси /камъни,метал/. Всеки килограм кафе отделя около 4.8 литра въглероден диоксид в първите 24 часа. Затова пакетирането започва на следващия ден.