Ние използваме за печене оборудване на италианската фирма Petroncini. Печенето на  кафе  - това е сложен процес, който изисква много практически знания и умения, и най-вече голяма любов.